domingo, 4 de febrero de 2018

Turismo en San Brais

Con iso xa queda todo dito, o que pode dar de si! Era o viño... (canten, canten)
Moito agradecemos a xente que vén de fóra a nos ensinar, sobre todo se son cousas de aquí.
"El tiempo es muy gallego". Coñezo xente que con moito menos fixo dúas teses e un máster. Pero non abonda con iso, imos un paso máis aló e "el tiempo es muy gallego pero es invierno". Iso xa é outra cousa, outro nivel ó que eu non chego. Non podo.
"Si fuese verano sería otra cosa" ¡Ahí estás tú! Aí quería eu verte! Ole! Ole y ole. 
Outro pasiño: "pero se permite". Gracias, moitas gracias pola vosa benevolencia e magnanimidade. E polo ensino! Gracias.
Benvidos sexan.