sábado, 29 de abril de 2017

Non leven os animais ó fútbol

     Cando lin esta nova no Faro de Vigo, ó rematala pensei: "Catro anos, poucos me parecen". Foi o único que acertei a pensar, xente así non pode andar por este mundo que tratamos de compartir entre todos e moito menos no eido do deporte. Se e que isto pódese dicir ou delimita algo, só é unha parte máis da vida.
     Pero ó acabar o xornal algo debín arrefriar xa porque se cadra é excesivo o castigo. Non é compaixón ningunha, non a merece, pero se quere seguir indo ó fútbol pode. Por que non? Se cadra con bozo e cadea...